مشاهده فیلترها
مرتب سازی بر اساس
پکیج 3 کتاب اصول بازار سرمایه

پکیج تخفیف دار کتابهای نگاه دانش شامل 3 کتاب خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه جلدهای اول و دوم و مجموعه سوالات آزمون اصول بازار سرمایه.

7% تخفیف
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۳۲,۵۰۰ تومان
پکیج 3 کتاب معامله گری بازار سرمایه

پکیج تخفیف دار کتابهای نگاه دانش شامل 3 کتاب خودآموز معامله گری بازار سرمایه، مجموعه سوالات معامله گری بازار سرمایه و 1242 نکته آزمون معامله گری

7% تخفیف
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۱۳۴,۸۵۰ تومان
پکیج 2 کتاب تئوری مدیریت

پکیج تخفیف دار کتابهای نگاه دانش شامل 2 کتاب مرجع کامل تئوری مدیریت ویرایش جدید و بانک سوالات چهارگزینه ای تئوری مدیریت

5% تخفیف
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۱۴۲,۵۰۰ تومان
پکیج 4 کتاب تحلیل گری بازار سرمایه

پکیج تخفیف دار کتابهای نگاه دانش شامل 4 کتاب خودآموز تحلیل گری بازار سرمایه جلد 1 و 2 و 3 - مجموعه سوالات تحلیل گری بازار سرمایه

7% تخفیف
۱۵۵,۰۰۰ تومان
۱۴۴,۱۵۰ تومان
پکیج 3 کتاب زبان عمومی ارشد زیرذره بین

پکیج کتابهای نگاه دانش شامل 3 کتاب زبان عمومی ارشد زیرذره بین جلد 1 - 2 - 3

ارسال رایگان!

۱۴۹,۰۰۰ تومان
پکیج مبانی احتمال و کاربردهای آن جلد 1 و 2

پکیج تخفیف دار کتابهای نگاه دانش شامل 2 کتاب مبانی احتمال و کاربردهای آن و تشریح مسائل مبانی احتمال و کاربردهای آن

5% تخفیف
۱۰۶,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۷۰۰ تومان
پکیج 2 کتاب زبان عمومی دکتری زیر ذره بین

پکیج کتابهای نگاه دانش شامل 2 کتاب زبان عمومی زیر ذره بین جلد 1 و زبان عمومی دکتری

ارسال رایگان!

۱۲۸,۰۰۰ تومان
پکیج کامل 10 کتاب مدیریت قیمت

پکیج تخفیف دار کتابهای نگاه دانش شامل کتابهای قیمت گذاری در هاروارد - قیمت گذاری و سرمایه انسانی - قیمت گذاری در عمل - مزیت قیمتی - قیمت گذاری سودآور - قیمت گذاری و نیروی فروش - سفر قیمت گذاری - معماهای قیمت گذاری - قیمت گذاری منصفانه - نوآوری در قیمت گذاری

12% تخفیف
۴۸۳,۰۰۰ تومان
۴۲۵,۰۴۰ تومان
پکیج منابع کنکور ارشد حسابداری (شماره 1)

مروری جامع بر حسابداری مالی جلد اول دوم
2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری مالی و استاندارد های حسابداری
مروری جامع بر حسابداری صنعتی جلد اول دوم
2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری صنعتی
مروری جامع بر حسابرسی
2000 سوال چهار گزینه ای حسابرسی و استاندارد های حسابرسی
ریاضیات عمومی
آمار و احتمالات ارشد زیرذره بین
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری حسابداری
زبان عمومی زیر ذره بین جلد اول دوم سوم
زبان تخصصی حسابداری

10% تخفیف
۱,۰۰۹,۰۰۰ تومان
۹۰۸,۱۰۰ تومان
پکیج 5 کتاب مدیریت قیمت (شماره 2)

پکیج تخفیف دار کتابهای نگاه دانش شامل کتابهای قیمت گذاری و سرمایه انسانی - سفر قیمت گذاری - معماهای قیمت گذاری - قیمت گذاری منصفانه - نوآوری در قیمت گذاری

10% تخفیف
۲۴۳,۰۰۰ تومان
۲۱۸,۷۰۰ تومان
پکیج 5 کتاب مدیریت قیمت (شماره 1)

پکیج تخفیف دار کتابهای نگاه دانش شامل کتابهای قیمت گذاری در هاروارد - قیمت گذاری در عمل - مزیت قیمتی - قیمت گذاری سودآور - قیمت گذاری و نیروی فروش

10% تخفیف
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۲۱۶,۰۰۰ تومان
پکیج منابع کنکور ارشد حسابداری (شماره 2)

مروری جامع بر حسابداری مالی جلد اول دوم
2000 سوال چهار گزینه ای حسابداری مالی و استاندارد های حسابداری
مرجع کامل حسابداری صنعتی
بانک سوالات چهارگزینه ای حسابداری صنعتی
مروری جامع بر حسابرسی
2000 سوال چهار گزینه ای حسابرسی و استاندارد های حسابرسی
ریاضیات عمومی
آمار و احتمالات ارشد زیرذره بین
مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه های سراسری حسابداری
زبان عمومی زیر ذره بین جلد اول دوم سوم
زبان تخصصی حسابداری

10% تخفیف
۹۴۴,۰۰۰ تومان
۸۴۹,۶۰۰ تومان