مشاهده فیلترها
مرتب سازی بر اساس
پکیج کامل 8 کتاب مدیریت قیمت

پکیج تخفیف دار کتابهای نگاه دانش شامل کتابهای قیمت گذاری در عمل - مزیت قیمتی - قیمت گذاری سودآور - قیمت گذاری و نیروی فروش - سفر قیمت گذاری - معماهای قیمت گذاری - قیمت گذاری منصفانه - نوآوری در قیمت گذاری

12% تخفیف
۳۲۸,۰۰۰ تومان
۲۸۸,۶۴۰ تومان
پکیج 4 کتاب مدیریت قیمت (شماره 2)

پکیج تخفیف دار کتابهای نگاه دانش شامل کتابهای سفر قیمت گذاری - معماهای قیمت گذاری - قیمت گذاری منصفانه - نوآوری در قیمت گذاری

10% تخفیف
۱۹۳,۰۰۰ تومان
۱۷۳,۷۰۰ تومان
پکیج 4 کتاب مدیریت قیمت (شماره 1)

پکیج تخفیف دار کتابهای نگاه دانش شامل کتابهای قیمت گذاری در عمل - مزیت قیمتی - قیمت گذاری سودآور - قیمت گذاری و نیروی فروش

10% تخفیف
۱۹۰,۰۰۰ تومان
۱۷۱,۰۰۰ تومان
پکیج 3 کتاب اصول بازار سرمایه

پکیج تخفیف دار کتابهای نگاه دانش شامل 3 کتاب خودآموز آزمون اصول بازار سرمایه جلدهای اول و دوم و مجموعه سوالات آزمون اصول بازار سرمایه.

7% تخفیف
۲۳۵,۰۰۰ تومان
۲۱۸,۵۵۰ تومان
معماهای قیمت گذاری
۵۵,۰۰۰ تومان
جدید