کلاس های آنلاین استاد آقاسی

کلاسهای آنلاین ریاضی و معادلات استاد آقاسی (درس، نکته، جمع بندی، کارگاه های رايگان حل تست جامع، وبينار روش مطالعه دروس و ....) را می توانید از لینک https://cafetadris.com/aghasi#online-class مشاهده و با کد تخفیف negahedanesh10 از ده درصد تخفیف بیشتر براي ثبت نام بهره مند شوید.
مشاوره با مولف : masoudaghasi1395@gmail.com