اخبار و رویدادها

بازنشر: مروری جامع بر حسابداری صنعتی جلد 1 و 2
 • 13
 • آذر

بازنشر: مروری جامع بر حسابداری صنعتی جلد 1 و 2

بر اساس استانداردهای سال 1398

بازنشر: مرجع کامل مدیریت بازاریابی پیشرفته
 • 11
 • آذر

بازنشر: مرجع کامل مدیریت بازاریابی پیشرفته

کتابی از حسین جلیلیان و سمانه سبحانی

نشر دو کتاب جدید از نگاه دانش
 • 10
 • آذر

نشر دو کتاب جدید از نگاه دانش

"معماهای قیمت گذاری" از دکتر نظری و "حسابان تصادفی" از دکتر سارنج

بازنشر: پژوهش عملیاتی
 • 09
 • آذر

بازنشر: پژوهش عملیاتی

کتابی از دکتر عارفه فدوی

بازنشر: ریاضی عممومی 1و2
 • 06
 • آذر

بازنشر: ریاضی عممومی 1و2

کتابی از مسعود آقاسی

بازنشر: مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
 • 03
 • آذر

بازنشر: مجموعه سوالات کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

بهمراه سوالات سال 1398 برای کلیه گرایش ها، با پاسخ تشریحی

بازنشر: اخلاق کسب و کار
 • 02
 • آذر

بازنشر: اخلاق کسب و کار

کتابی از دکتر خنیفر - مهدی اشکانی - بابک هزاوه

بازنشر: 2000 تست حسابرسی
 • 02
 • آذر

بازنشر: 2000 تست حسابرسی

کتابی از دکتر کرمی - دکتر شهبازی - عبدزاده - مسلمان

بازنشر: حسابداری مالی جلد 1 و 2
 • 21
 • آبان

بازنشر: حسابداری مالی جلد 1 و 2

ویرایش جدید! بر اساس استاندارهای جدید سال 1398

بازنشر: زبان تخصصی مدیریت
 • 21
 • آبان

بازنشر: زبان تخصصی مدیریت

کتابی از دکتر اشراقی

بازنشر مجموعه کتابهای نگاه دانش
 • 18
 • آبان

بازنشر مجموعه کتابهای نگاه دانش

اصول حسابداری 1 - حسابداری شرکتها 1 - سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار - بازرگانی بی...