اخبار و رویدادها

تازه ها: سوالات ارشد حسابداری سراسری + 1399
 • 02
 • مهر

تازه ها: سوالات ارشد حسابداری سراسری + 1399

کتابی از اساتید نوروش، کرمی، محمودیان و طورانی

بازنشر: حل المسائل حسابداری عمومی مقدماتی
 • 22
 • شهريور

بازنشر: حل المسائل حسابداری عمومی مقدماتی

و نمونه سوالات آزمون... کتابی از شهرام روزبهانی

بازنشر: مجموعه سوالات آزمون معامله گری بازار سرمایه
 • 22
 • شهريور

بازنشر: مجموعه سوالات آزمون معامله گری بازار سرمایه

کتابی از اساتید رضا مناجاتی و ابراهیم حسنخانی

منتشر شد: مرجع کامل تئوری مدیریت
 • 19
 • شهريور

منتشر شد: مرجع کامل تئوری مدیریت

ویرایش جدید 1399

پکیج سه کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین
 • 17
 • شهريور

پکیج سه کتاب زبان عمومی ارشد زیر ذره بین

جلد 1 - 2 - 3 با تخفیف

تازه ها: مجموعه سوالات دکتری حسابداری
 • 05
 • شهريور

تازه ها: مجموعه سوالات دکتری حسابداری

ویرایش جدید! سال 99

تازه ها: دو کتاب جدید از مجموعه مدیریت قیمت
 • 04
 • شهريور

تازه ها: دو کتاب جدید از مجموعه مدیریت قیمت

قیمت گذاری و سرمایه انسانی و قیمت گذاری در هاروارد

تازه ها: مبانی احتمال و کاربردهای آن
 • 22
 • مرداد

تازه ها: مبانی احتمال و کاربردهای آن

کتابی جدید از مجید ایوزیان و محمدرضا مهرپور