اخبار و رویدادها

بازنشر: مدیریت بازاریابی
 • 25
 • دي

بازنشر: مدیریت بازاریابی

کتابی از رضا مناجاتی و محمرضا ضرغامی

بازنشر: بازاریابی صنعتی
 • 30
 • آذر

بازنشر: بازاریابی صنعتی

کتابی از دکتر سیدجوادین - دکتر اسفیدانی

بازنشر: سوالات کنکور ارشد سراسری جلد 4
 • 30
 • آذر

بازنشر: سوالات کنکور ارشد سراسری جلد 4

گرایش دولتی همراه با پاسخ تشریحی

بازنشر: استعداد تحصیلی دکتری تمامی گروه ها
 • 26
 • آذر

بازنشر: استعداد تحصیلی دکتری تمامی گروه ها

کتابی از امیر عرفانیان

بازنشر: تئوری مدیریت پیشرفته
 • 23
 • آذر

بازنشر: تئوری مدیریت پیشرفته

کتابی از دکتر امیرکبیری

بازنشر: مروری جامع بر حسابداری صنعتی جلد 1 و 2
 • 13
 • آذر

بازنشر: مروری جامع بر حسابداری صنعتی جلد 1 و 2

بر اساس استانداردهای سال 1398

بازنشر: مرجع کامل مدیریت بازاریابی پیشرفته
 • 11
 • آذر

بازنشر: مرجع کامل مدیریت بازاریابی پیشرفته

کتابی از حسین جلیلیان و سمانه سبحانی

نشر دو کتاب جدید از نگاه دانش
 • 10
 • آذر

نشر دو کتاب جدید از نگاه دانش

"معماهای قیمت گذاری" از دکتر نظری و "حسابان تصادفی" از دکتر سارنج

بازنشر: پژوهش عملیاتی
 • 09
 • آذر

بازنشر: پژوهش عملیاتی

کتابی از دکتر عارفه فدوی

بازنشر: ریاضی عممومی 1و2
 • 06
 • آذر

بازنشر: ریاضی عممومی 1و2

کتابی از مسعود آقاسی