اخبار و رویدادها

بازنشر: مبانی کارآفرینی
  • 25
  • مهر

بازنشر: مبانی کارآفرینی

تجدید چاپ شد

تازه ها: سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
  • 22
  • مهر

تازه ها: سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

انتشارات نگاه دانش منتشر کرد

تازه ها: 30 مهارت اساسی که محققین کیفی باید بدانند
  • 22
  • مهر

تازه ها: 30 مهارت اساسی که محققین کیفی باید بدانند

انتشارات نگاه دانش منتشر کرد

آغاز به کار سایت انتشارات نگاه دانش
  • 16
  • مهر

آغاز به کار سایت انتشارات نگاه دانش

نسخه ی جدید سایت انتشارات نگاه دانش در جهت دسترسی ساده تر منابع آموزشی به اساتید و داشنجویان محترم دانشگ...