تازه ها: سیر تطور توسعه منابع انسانی

  • 21
  • آبان
تازه ها: سیر تطور توسعه منابع انسانی

مترجمان: مهدی باغبان و علیرضا قزل


نظرات کاربران

نظرسنجی

نظر شما درباره سايت چيست ؟