بازنشر: خود آموز معامله گری بازار سرمایه

  • 20
  • مهر
بازنشر: خود آموز معامله گری بازار سرمایه

کتابی از آقایان واشقانی فراهانی و ابراهیم حسنخانی


نظرات کاربران

نظرسنجی

نظر شما درباره سايت چيست ؟